Μυκηναϊκοί Τάφοι


    Στη Δάφνη, στη θέση Λακκαθέλα, συνεχίστηκε η ανασκαφή του μυκηναϊκού νεκροταφείου, το οποίο είχε εντοπιστεί από τον περασμένο χρόνο. Ανασκάφηκαν έξι ακόμη θαλαμωτοί μυκηναϊκοί τάφοι, συμπληρώνοντας έτσι τον αριθμό των δώδεκα ανασκαμμένων έως σήμερα στη θέση αυτή. Οι τάφοι ήταν ασύλητοι και απέδωσαν πλούσια ευρήματα σε κεραμική, οπλισμό και κοσμήματα από ημιπολύτιμους λίθους και υαλόμαζα. Στο Κλαδέο στη θέση Τρύπες, η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε φέτος εκτεταμένες δασικές εκτάσεις την Ηλεία, έφερε στο φως πέντε τάφους στο γνωστό μυκηναϊκό νεκροταφείο, όπου στο παρελθόν είχαν ήδη ανασκαφεί άλλοι έξι. Τα κτερίσματα των τάφων υπήρξαν πολύ πλούσια κυρίως σε κεραμική (βρέθηκαν πάνω από 100 αγγεία σε άριστη διατήρηση), από την οποία ξεχώρισαν μερικά πρωτότυπα σε σχήματα και διακόσμηση ενώ δεν έλειψαν και τα μικροευρήματα, όπως χάνδρες, σφονδύλια, μία χάλκινη πόρπη κ.α.